Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Με τον όρο Ψηφιακές Εκτυπώσεις, εννοούμε τις μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε ένα ψηφιακό σχέδιο ή εικόνα για να το εκτυπώσουμε σε ένα αντικείμενο, συνήθως σε μεγάλου όγκου επαγγελματικούς εκτυπωτές. Η ψηφιακή εκτύπωση είναι πιο ακριβή σε σχέση με την offset εκτύπωση αλλά είναι προτιμότερη γιατί αποφεύγονται τα κόστη των τεχνικών λεπτομερειών που χρειάζονται για να δημιουργηθούν οι πλάκες εκτύπωσης.